Návrh modelů

Všechny modely jsou navrhovány kompletně ve 3D programu. Tento způsob dovoluje nejlépe odladit výsledné tvary, a zároveň odhalit případné konstrukční nedostatky a chyby ve srovnání s klasickým návrhem pouze ve 2D.

image01
Výborná opravitelnost

Dřevěná konstrukce přináší rychlou a finančně nenáročnou opravitelnost. Žádné doplňkové výztuhy a tím i zvyšování hmotnosti modelu nejsou nutné. Poškozená část modelu se pod úkosem odřízne, na zbylé části se očistí zámky a nová konstrukce jednoduše napojí z nových dílů. Takto provedená oprava nezvýší hmotnost a model není prakticky limitován počtem oprav.

image01
Jednoduchost stavby

Při výrobě stavebnic i výrobních přípravků je v maximální míře použito CNC obrábění. Veškeré díly (všude kde je to jen možné) jsou zazámkovány. To nám zaručí výslednou symetrii modelu a prakticky ani nedovolí díly slepit jinak.

image01
Frézování výřezů

Při výrobě rozsypu používáme pouze frézování. Frézované díly se pak podstatně lépe lepí a spoj je mnohem pevnější při srovnání s pálením laserem. Je-li překližka řezána laserem, dochází v místě řezu k viditelnému opálení. lepený spoj má pak v místě opálené překližky podstatně nižší pevnost.

image01

Návrhy a výroba stavebnic leteckých modelů

Návrhem a výrobou stavebnic modelů se zabýváme přibližně od roku 2010 kdy jsme postavili první cnc frézku. Samotné modely jsou navrhovány kompletně ve 3D programu. Tento způsob dovoluje nejlépe odladit výsledné tvary, a zároveň odhalit případné konstrukční nedostatky a chyby ve srovnání s klasickým návrhem pouze ve 2D. Při konstrukci se snažíme v maximální míře inspirovat stavbou skutečných letadel a mnohé konstrukční uzly jsme konzultovali s konstruktéry Ultralehkých letounů.

Při výrobě stavebnic i výrobních přípravků je v maximální míře použito CNC obrábění. Veškeré díly (všude kde je to jen možné) jsou zazámkovány. To nám zaručí výslednou symetrii modelu, zjednoduší stavbu a prakticky ani nedovolí díly slepit jinak. Nejedná se tedy o výřezy překreslené z papírových plánků nebo "nějaké" polotovary ke stavbě modelu ale konstrukce navrhované kompletně ve 3D.

V neposlední řadě vídíme jako velkou výhodu opravitelnost dřevěné konstrukce. Žádné doplňkové výztuhy a tím i zvyšování hmotnosti modelu nejsou nutné. Poškozená část modelu se pod úkosem odřízne, na zbylé části se očistí zámky a nová konstrukce jednoduše napojí z nových dílů. Takto provedená oprava nezvýší hmotnost a model není prakticky limitován počtem oprav.


Autorem videa je Dušan Sklenička


Autorem videa je Petr Čechlovský

zobrazit všechny modely »

Všechny nabízené modely si je možné po dohodě prohlédnout v reálu.


Návrhy a výroba stavebnic leteckých modelů

Návrhem a výrobou stavebnic modelů se zabýváme přibližně od roku 2010 kdy jsme postavili první cnc frézku. Samotné modely jsou navrhovány kompletně ve 3D programu. Tento způsob dovoluje nejlépe odladit výsledné tvary, a zároveň odhalit případné konstrukční nedostatky a chyby ve srovnání s klasickým návrhem pouze ve 2D. Při konstrukci se snažíme v maximální míře inspirovat stavbou skutečných letadel a mnohé konstrukční uzly jsme konzultovali s konstruktéry Ultralehkých letounů.

Při výrobě stavebnic i výrobních přípravků je v maximální míře použito CNC obrábění. Veškeré díly (všude kde je to jen možné) jsou zazámkovány. To nám zaručí výslednou symetrii modelu, zjednoduší stavbu a prakticky ani nedovolí díly slepit jinak. Nejedná se tedy o výřezy překreslené z papírových plánků nebo "nějaké" polotovary ke stavbě modelu ale konstrukce navrhované kompletně ve 3D.

V neposlední řadě vídíme jako velkou výhodu opravitelnost dřevěné konstrukce. Žádné doplňkové výztuhy a tím i zvyšování hmotnosti modelu nejsou nutné. Poškozená část modelu se pod úkosem odřízne, na zbylé části se očistí zámky a nová konstrukce jednoduše napojí z nových dílů. Takto provedená oprava nezvýší hmotnost a model není prakticky limitován počtem oprav.Autorem videa je Dušan Sklenička

zobrazit všechny modely »

Všechny nabízené modely si je možné po dohodě prohlédnout v reálu.